Chi phí thiết kế web – bao nhiêu là hợp lý?

“Hãy Tìm hiểu  thật kỹ trước khi quyết định chọn đối tác thiết kế website cho bạn”

Để xây dựng được một website chuyên nghiệp, các công ty thiết kế phải tuân thủ quy trình thiết kế chuẩn một cách nghiêm ngặt. Các giai đoạn chính trong quy trình thiết kế web bao gồm:

  • Lấy thông tin yêu cầu thiết kế website và phân tích khả thi
  • Phân tích yêu cầu kỹ thuật, lên kế hoạch thực hiện và phân bổ nhân lực
  • Tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng trong việc xây dựng kế hoạch website
  • Thiết kế giao diện website – Xây dựng cơ sở dữ liệu và lập trình web
  • Kiểm tra chất lượng, nghiệm thu và bàn giao website
  • Thực hiện chế độ bảo hành sau khi thiết kế web.

Việc theo một quy trình thiết kế và xây dựng chuẩn như vậy đòi hỏi nguồn nhân lực phải bao gồm các vị trí sau:

Giám đốc dự án: Chịu trách nhiệm lên tiến độ chung, lên kế hoạch thực hiện, lên lịch kiểm tra dự án, và tổ chức thực hiện dự án. Vai trò của Giám đốc dự án sẽ xuyên suốt toàn bộ dự án website.
Chuyên viên phân tích hệ thống: Thực hiện việc phân tích hệ thống website bao gồm back-end và front-end, thiết kế tổng thể và viết yêu cầu thiết kế chi tiết cho website. Nhân viên phân tích hệ thống đóng vai trò chủ yếu trong các giai đoạn thiết kế website và phân tích dự án, và sẽ tham gia vào các công đoạn lập trình nếu được yêu cầu.
Chuyên viên thiết kế giao diện: chịu trách nhiệm về mặt bố cục, sự hài hòa trong màu sắc, các thành phần trên website, nâng cao tính thẩm mỹ của trang web dựa trên các yêu cầy, ý tưởng ban đầu. Vai trò của chuyên viên thiết kế giao diện chủ yếu tập trung vào giai đoạn thiết kế của dự án, và phải đáp ứng các yêu cầu, đề nghị của khách hàng cũng như tuân thủ các quy tắc, quy chuẩn trong thiết kế web.

Chuyên viên lập trình: Lập trình và phát triển các chức năng website theo yêu cầu, viết các đoạn mã xử lý giao diện, script và lập trình cơ sở dữ liệu. Nhân viên lập trình sẽ tham gia vào giai đoạn thiết kế, phát triển và kiểm tra dự án.
Chuyên viên kiểm tra chất lượng: chịu trách nhiệm kiểm tra đặc tính và sức chịu đựng của hệ thống trang web về mặt chức năng, hiệu suất, bảo mật… Vai trò của chuyên viên kiểm tra chất lượng chủ yếu tập trung vào giai đoạn kiểm tra dự án.

0945248437
Daklak web